ΑνακοινώσειςΙστοσελίδεςΕπικοινωνία
 
 
   

Διευθύντρια ΔΠΜΣ Καθ. ΕΜΠ Ε. Εφεσίου
Β' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΛIΚΑ ΚΑI ΕΠΕΜΒΑΣΕIΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Υπεύθυνη Σχολή Β' Κατεύθυνσης :
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Διευθύντρια Σπουδών Β' Κατεύθυνσης :
Καθ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου

ΔIΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΕIΔIΚΕΥΣΗΣ

EU-Epeaek
 
Itecom ADVANCED STUDY COURSE
“INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS FOR THE CONSERVATION OF MONUMENTS”...>>
Projects Διάγνωση της φθοράς των υλικών
Επιλογή, εφαρμογή, αποτίμηση κατάλληλων υλικών - επεμβάσεων συντήρησης...>>
Methods LAB
MIP,DTA-TG,TMA,FTIR,XRD
Ageing Test
NDT
FOM, DIP, IR, US, GPR
   
 
© 2003 :: Προστασία μνημείων κατεύθυνση υλικά και επεμβάσεις συντήρησης:: προτεινώμενα, 1024 X 768, ie 5.5 ns 6.0 ±
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΔΠΜΣ